Write For Us

عبارت و اصطلاح کاربردی برام سخته که... / آموزش کاربردی انگلیسی درس 37

در حال پردازش ...
Google Rank
52 نمایش
Published
عبارت و اصطلاح کاربردی انگلیسی برام سخته که... / آموزش کاربردی انگلیسی درس 37
.
It's hard for me to + (verb)
برایم سخت است که فلان کار را انجام دهم
.
It's hard for me to accept what you are telling me.
برایم سخت است آنچه که تو به من می‌گویی را بپذیرم .
.
It's hard for me to argue your point.
برایم سخت است که در مورد موضوع/نکته ی تو بحث کنم .
.
It's hard for me to balance my check book.
برایم سخت است که دفتر ثبت/یادداشت م را متعادل کنم .
.
It's hard for me to concentrate on the task.
برایم سخت است که روی آن کار تمرکز کنم .
.
It's hard for me to consider your other options.
برایم سخت است که گزینه های دیگرت را در نظر بگیرم .
.
It's hard for me to depend on you.
برایم سخت است که به تو وابسته باشم .
.
It is hard for me to decide where to go tonight.
برایم سخت است که تصمیم بگیرم امشب کجا بروم .
.
It is hard for me to explain my actions.
برایم سخت است که فعالیتهایم را توضیح دهم .
.
It is hard for me to guarantee your success.
برایم سخت است که موفقیت تو را ضمانت کنم
.
It is hard for me to handle so much pressure.
برایم سخت است که فشار زیادی را تحمل کنم
.
امتیاز شما به این پست؟؟؟ از 1 تا 20؟؟
.
رفقا،
دسته بندی
آموزش
وارد شوید یا ثبت نام کنید تا دیدگاه ارسال کنید.
اولین نفری باشید که دیدگاه ارائه می کند